TÉMA MĚSÍCE ÚNOR 2017 - ZA PRÁZDNOTOU

01.02.2017 20:54

gate gate paragate parasamgate bodhi swaha

pryč, pryč, opravdu pryč, dál než úplně pryč. Nejvyšší moudrost zůstane, když vše ostatní odpadne.

Gone, gone, real gone, beyond even the most gone. Ultimate wisdom remains when everything has dropped away.

The Heart Sutra

 

 

Prajñaparamita nám umožňuje dojít míru sami se sebou, přetvořit strach ze zrození a smrti, dualitu tohoto a tamtoho. Ve světle prázdnoty, všechno je všechno jinak, jsme všichni vnitřně propojení, všichni jsme zodpovědni za všechno, co se v životě děje. Když vytváříte mír a štěstí sami v sobě, tak začnete tvořit mír pro celý svět. S úsměvem, který vytváříte sami v sobě, s vědomým dechem, který v sobě nastavíte, začnete pracovat za mír ve světě.  Z knihy - The Heart of Understanding, od Thich Nhat Hanh.

The Heart Sutra (Prajñaparamita) patří mezi přední a důležité učení v Mahayana Budhismu, které nám bylo darováno bodhisattvou (bodhi znamená “probuzený, sattva bytost”) Avalokitesvara. 

Budhistická mantra nás nabádá k prozkoumání povahy prázdnoty.  Z počátku je běžnou chybou vnímat prázdnotu jako něco, čemu chybí jakýkoliv význam. Indická filozofie věří na škálu možností mezi āstika (tady je, tady existuje) a nāstika ( co není āstika).  Ale po delším studování, vyrovnanější náhled je jasnější, navrhuje propojenou rozlehlost; úplnou absenci duality a protikladů. Myšlenka ne-dualismu může připomínat myšlenku o jednotě z  Advaita Vedanta,  ale v podstatě ji více redukuje až k nulství, až za pojem jedinečnosti.

Vietnamský Zenový budhistický mistr Thich Nhat Hanh shrnul myšlenku shunyata (prázdnota) tak, že navrhuje její význam jako “prázdnou od odděleného já, ale plnou všeho, co je v Kosmu.”  Svojí jednoduchostí, nový student může předpokládat, že porozuměl.  Ale Nhat Hanh navrhuje, že vědomá “intimita” nebo meditativní přístup je nezbytný k úplnému pochopení významu. Proniknout všemi věcmi znamená jejich efektivní poznání na buněčné úrovni. Pryč, pryč je pouhé nakouknutí pod pokličku k podstatě věcí tím, že si myslíme “že chápeme” a i přesto nás sutra nabádá, ať jdeme ještě hlouběji - až za pryč, jít dále k pochopení.

Například, rádi bychom zapřemýšleli nad jídlem, které vidíme před sebou na talíři, jak vlastně vzniklo. Místo toho, abychom si mysleli, že se jídlo na stole objevilo jako izolovaný čin, pojďme zapřemýšlet nad těmito otázkami:  jaké jsou veškeré faktory, které se podíleli na výrobě tohoto jídla? Jaké jsou ingredience? Zahrnovala výroba utrpení živých bytostí? Jsme si vědomi, čím přispíváme a jak udržujeme takové utrpení, čistě na základě naší individuální konzumace? Zkoumání procesu znamená poznávání hlubokého a upřímného soužití a vzájemně závislou podstatu všech věcí, bez toho, aniž bychom se odvraceli nebo se na vše pouze dívali povrchově.

Po několika letech praxi jógy si můžeme myslet, že jsme pochopili aplikaci mula bandhy - kořenový zámek, jen abychom zjistili, že to není to, co jsme si mysleli. Co začíná jako povrchová aktivace pánevního dna, se může postupně zjemňovat a být více vypracovaná. Tím, jak se vědomí rozšiřuje, aplikace mula bandhy se stává méně náročnou, v porovnání s prvotní zkušeností, kdy jsme se snažili o přehnané sevřetí a nebo s vynucenou námahu.  To stejné může platit o principech vyrovnávání v pozicích, ujjayi dechu - dech vítězství, a nebo také s filosofickým rámcem, ve kterým se pohybujeme.

Čím déle studujeme to, o čem jsme si mysleli, že plně rozumíme, může ve skutečnosti být mimo naše chápání.

V podstatě jde o probuzení se do reality,  že naše životy se překrývají a utrpení jednoho se neoddělitelně stává utrpením druhého. Nevyhnutelně jasněji vidíme, že konzumace mléčných výrobků a vajec nepochybně a v základech ovlivňuje životy krav a slepic. Sutra Srdce nám připomíná, že jsme odpovědni. Musíme se dívat za vrstvy vědění, ke kterému jsme se na tak dlouhou dobu hlásili - jít dále než za to, co je nejdále.

Můžeme toho využít pro denní inspiraci, abychom zatřásli se vším, co jsme doposud věděli a začít zpochybňovat všechno. Často děláme chybu, že si myslíme, že už toho hodně víme, ale vážně, v tom nejhlubším smyslu, stěží něco víme.

Nejvyšší moudrost zůstane, když všechno ostatní odpadne.

 

Esej od Cat Alip-Douglas

Překlad: Naděžda Brzobohatá

Originál zde.

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz