TÉMA MĚSÍCE SRPEN 2017 - ODDANOST ŠRÍ KRIŠNOVI

01.08.2017 13:29

 

bhaktyā tv ananyayā śakya aham evamvidho arjuna

jñātum drashtum ca tattvena praveshtum ca paramtapa.

Jen skrze ryzí oddanost jeden může uvidět a pochopit formu a realitu Krišny.

Only by unalloyed devotion can one actually see and understand the form and reality of Krishna.

 

BhagavadGíta XI.54

 

 

Původní přirozenost je Šrí Krišna. On je Nejvyšší Bytí. Etymologicky, kriš znamená “bytí,” a na znamená “blaženost.” Šrí Krišna je “Všepřitažlivý,” a říká Ardžunovi v Gítě, “Ó Ardžuno, nic není nade Mnou…Já jsem dokonce větší než neosobní forma Brahmána.”

Šrí Vallabhacharya říká, “ Svrchovaný Brahmán je Šrí Krišna sám.” Šrí Krišna je svrchovaná osoba a nekonečně manifestuje všechny božské kvality. Šrí Krišna je také ras (čistý nektar) a odpovídá, reaguje na milující oddanost Jeho bhaktů (stoupenci).

Šrí Krišna je tanečník, hráč, herec, manžel, pasák krav, přítel a milenec, a také hráč na flétnu. Je expertem na abhynaja, to je, v ukazování významu toho, co zobrazuje. Je tak dobrý, že každý kdo s Ním nebo Jeho lilou (božská hra) přijde do kontaktu, tak má nezapomenutlný zážitek. Láska, připoutanost a posedlost jsou výsledkem. Šrí Krišna a jeho uctívání je čisté božské drama (lila). Hraje a režíruje současně, vše pro probuzení těch, jejichž čas právě nastal. Jeho bhaktové jsou různých konstitucí, ale sdílí společnou cnost připoutanosti. Jejich srdce jsou nažhavena Jeho melodií a obsahují spěch čistého nektaru - ras. Vše je dovršeno ve Vrindavanu, kde Krišna hraje na svoji flétnu.

Je to Krišnovo čistě seběvědomí, které mu umožňuje zažehnout ohromující připoutání k němu samému v komkoliv, koho On si vybere. Ve Vrindávanu vše je kombinace Jeho. Stromy, zvířata spadají pod Jeho kouzlo a stávají se osvícenými. Ve Vrindávanu vše je manifestováno kvůli blaženému důvodu lili.

Šrí Krišna hraje na flétnu, aby probudil lesy. Šrí Krišna se dovedně objevuje a mizí před Jeho bhakty, na základě jejich individuálního temperamentu. Šrí Krišna přichází a manifestuje posvátné tvoření. Díky lile je Krišna dostupný. Někteří bhaktové jsou satvičtí (čistí ve své podstatě), jiní jsou radžasičtí (vášniví), zatím co jiní jsou tamasičtí (zatvrzelí). Každý je Šrí Krišnou přijatý. Jakmile je každá cnost k Němu nasměřována, každá emoce může být užitečná při Jeho uctívání. Vlastnosti Bhaktů jsou právě motorem oddanosti, který je pohání směrem k Bohu. A protože to může být náročná cesta, Hari se objevuje ve světě hmoty a hraje si s duší na základě její přirozenosti. Co se týče praxe, Šrí Vallabhacharya je stručný: “Získání Šrí Krišny nikdy nezávisí na žádné formule. Pokud může být Bůh zachycen nějakou formulí, takový zajatec nemůže být Bůh. Šrí Krišna, jehož nálada je vždy perfektní, je získán skrze přesné napodobování těch, kteří Ho již dávno získali.” A tak, jako gopiové Vrindávanu, kteří již získali Šrí Krišnu, jsou milostí naplněni guruové na cestě milosti. Praxe oddanosti Šrí Krišnovi je transformační. Jako voda z rýny vytékající do řeky Gangy se stává Gangou, podobně na cestě milosti, když jsou všechny věci již nabídnuty, se stanou jako Shri Krišna: osvobozeni od otroctví. V procesu oddanosti, vše vede k Požehnanému Pánu. Nejdříve se objevuje jemné a požehnané chápání, že Šrí Krišna je Brahmán, a proto si zaslouží ultimátní adoraci. A pak, vyvstává touha po konkrétním vztahu, následovaná praxí. Když Šrí Krišna odpoví, ovoce je dosaženo.

 

- Shyam Das (vybráno The Path of Grace strany 51-54)

- Sepsala Sharon Ganon

- Přeložila Naděžda Brzobohatá

 

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz