TÉMA MĚSÍCE ŘÍJEN 2014 - KLIDNÁ INTELIGENCE

08.10.2014 17:11
Mayy eva mana adhatsva / mayi buddhim nivesaya /
nivasisyasi mayy eva / ata urdhvam na samsayah 
Keep your mind on me alone, your intellect on me; thus you will dwell in me from now on.
Spočiň svou mysl ve Mě pouze, Tvůj intelekt ve Mě, tudíž od teďka ve Mě budeš přebývat.
Bhagavad Gita XII.8

 

V tomto věku boje, znán jako věk Kali Yuga, může být složité si udržet rozvážnou a klidnou mysl. Konflikty mezi národy, v práci, mezi nepřáteli, s přáteli, konflikty doma a dokonce konflikty sami se sebou mohou narušit mysl a zničit radost.
Je přirozené podezírat někoho, kdo je šťastný a vyrovnaný, že musí být ignorant, nevzdělanec, žijící v bublině nebo dokonce mentálně chorý. Být inteligentní, starající se lidská bytost, jeden musí být narušený a úzkostlivý, a pokud hlouběji hledá útěchu skrze spirituální praxe, tak je snílek, který žije v popření a strká hlavu do písku.
Buddhim nebo buddhi znamená “inteligence.” Nejvyšší a nejdůležitější aspekt intelektu je schopnost poCHOPIT a porozumět pravdě. Hodně lidí se soustředí na relativní pravdu, pravda, která je omezena přechodnými příchozími a odchozími situacemi dočasné existence. Zatím co spirituální praktikant míří k obsažení nebo přebývání v pravdě absolutní. Absolutní pravda je poznání svrchovaného Já nebo Boha. Krishna v této verzi z Bhavagatgíty říká Arjunovi, že pokud bude schopný zaměření jeho intelektu na Něho - Krishnu, Boha, tak potom bez pochyb - samsayah, získá přístup do srdce Boha. Bůh je Láska. Bůh je Boží. S BOŽSKOU LÁSKOU VŠE JE MOŽNÉ. Znát Boha, znamená milovat Boha. A to je jogínův smysl. Abychom poznali tento smysl, tak musíme tomuto záměru obětovat celé naše bytí. Patanjali nabízí radu: Ishwara pranidhanad va (PYS 1.23), a pro ty, kteří obětují, úspěch je absolutně zaručen (va).
Chitta znamená “obsah mysli” - inteligence mysli - a prasad znamená “požehnání.” Požehnaná mysl je klidná mysl. Protože se nám zdá, že většinu úzkostí, které zažíváme nám působí ostatní lidé - rozčilují nás, jsou lstivý, neférový, nelaskavý, atd., tak nám Patanjali v kapitole 1.33 Yoga Sutry navrhuje chitta prasadanam, že VYROVNANOST JE VROZENÝ STAV NAŠÍ MYSLI. Super, to je dobrá zpráva. Musíme mít víru a dělat tak, jak nejlépe dokážeme ochraňovat požehnaný stav od poskvrnění. Patanjali nám dává radu, jak toho dosáhnout: buď radostný pro ty, jež mají radost, souciť s těmi, jež jsou nešťastni, potěšeni z těch, jež jsou ctnostní, a neteční k těm, jež jsou podivní. Pokud se rozhodneme jeho radu ignorovat, tak se budeme utápět v našich vlastních negativních emocích, nebudeme schopni si na Boha upomenout a nebo věnovat, zasvětit nás samé Jeho službě. Naše inteligence bude užírána úzkostmi a nebudeme schopni si v tomto nebo jiném životě nic užít. 
Nalézání chyb v ostatních je zaručená cesta k narušené mysli a zničení inteligence. Jakmile začneš soudit ostatní, najdi způsob, jak to nechat být. Ponech Bohu ať se o věci postará. Pokud si zapamatuješ, že On je svrchovaný vykonavatel, tak budeš schopný se oddat a vzdát se tendencí ega mít pod kontrolou výsledek situace. Tvoje práce je ochraňovat klidnou mysl. Můj učitel Shri Brahmananda by řekl, “mind, your own business!” “Hleď si svého.”
Následuj učení jám a chovej se k ostatním pěkně, pravdivě, dobrosrdečně, s respektem a štědře. Zbav svou mysl nemocí pýchy, závidění, zloby, lenošství, chtíče, chamtivosti a obžérství. Nikdo netvrdí, že je to jednoduchý úkol, a že to dokážeme sami. Pro pomoc v težkých chvílích bude moudré zauvažovat nad praktickými návrhy, které dávají svaté bytosti a snažit se jich nejlépe v praxi využít. Pomoc je k dispozici v podobě satsangu - svatá společnost. Satsang může mít podobu svatého učení, které je sepsané svatými bytostmi, např.  Bhagavadgíta, Yoga Sutry, ale také nynějsí učitelé, jako byl Shyamdas. 
Další význam inteligence, který jsem našla ve slovníku je ”tajná informace.” Myslím si, že to znamenala inteligence pro Shyamdase, když hovořil o tom, proč je důležité ochraňovat nejtajnější informaci ze všech - Tvůj oddaný bhav - nálada. Oddanost.
“Věk boje je tady a může zničit inteligenci každého z nás. Buď opatrný! Tato Kali Yuga Tě dokáže oklamat, tak si pojisti svoji oddanou mysl, ochraňuj ji jako drahý šperk. Zabezpeč si svoji bhava.” (Shiksha Patra 29.1, přeložil Shyamdas a Vallabhdas). 
Cesta Milosti dává praktické prostředky, jak si zachovat chitta prasadanam: pouze jíst prasad, jídlo, které je nejdříve obětováno Bohu, dokonce i voda by měla být obětována Bohu než ji vypijeme, udržuj si dobrou společnost - satsang, zpívej Krishnovi chvalo zpěvy a zpívej mantru útočiště Shri Krishna Sharanam Mama.
Jak sami vidíte, máme několik zdrojů svaté rady. Možná, když budeme schopni integrovat do našich životů aspoň některé vzácné drahokamy, které jsou nám nabízeny požehnanými svatými bytostmi, mohli bychom zažít trochu klidu během těžších dob. Já v to určitě doufám!
- Sharon Gannon
- přeložila Naděžda Brzobohatá

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz