TÉMA MĚSÍCE PROSINEC 2016 - Mít někoho, ke komu promlouvat

30.11.2016 20:41

 

 

Můj přítel Sting, světová rocková hvězda, který koncertuje nespočetně krát za rok, mi jednou řekl, “vše mi jde na pódiu lépe, když někdo, kdo je mi blízký, sedí v hledišti.  To je prostě přirozené, ne?”

Myslím, že má pravdu - je to přirozené.  Je složité komunikovat s prázdnou místností nebo místnosti, kde se všichni kaboní a nebo nemají zájem. Obvykle ti, kteří žijí samotářský život nemají mnoho příležitostí pro osobní růst. Jiní zase trvají na tom, že nikoho nepotřebují a bez ohledu dělají to, co prostě dělají - OK, co na to říct? Snad některým je dobře, když nemají vztah k ničemu nebo k něčemu neosobnímu, ale pro většinu z nás, rozvoj našeho talentu, inteligence, emocí a spirituálního uvědomění závisí na tom, mít ostatní, se kterými máme vztahy.

Umělec, který vystoupí na stage a čelí moři nerozeznatelných tváří, nebo učitel, který učí místnosti plnou neznámých, se budou pilně snažit najít někoho, ke komu budou promluvat. Ten někdo může být osoba, kterou si představují, že v místnosti je - někdo v jejich mysli či srdci.  Ale je složitější 

udržet představení, učení v proudu, když mluvíme k někomu, koho si pouze představujeme.  Vždy je lepší mít opravdovou, z masa a kostí, osobu před sebou. Jeden z mých nejdražších přátel, Shyamdas, který byl kirtan zpěvák a spirituální učitel mi jednou řekl, ”když sedíš v přední řadě, zpívám a učím lépe, protože vidím Tvoji tvář, která mi dává instatní zpětnou vazbu, jak si vedu a protože Tě znám, vím, že mne máš ráda, nehledáš na mne chyby, dává mi to podporu jít mnohem hlouběji.”

Úspěšní umělci říkají, že by se nedostali tam, kde jsou, kdyby nebylo podpory aspoň jedné osoby v jejich životě, kteří je bez pochyb bezmezně milovali.

Velcí učitelé vykládají podobné příběhy. O tom, jak bezpodmíněná láska jednoho studenta, který byl vždy poblíž a horlivě naslouchal tomu, co učitel povídal, je donutila učit.

Talentovaní umělci a proslulý učitelé jsou obdařeni darem komunikace. Mají schopnost zaujmout posluchače, protože jsou mistři komunikace. Dobrý komunikátor nejenom že vím, jak mluvit, ale také jak naslouchat, jak rozpoznat něčí reakce na to, o čem mluví a přizpůsobit tak vlastní přednášku.

Mistr komunikace je ten, skrze kterého proudí výživa z kosmického zdroje. Jinými slovy, nejlepší komunikátoři nejsou ti, kteří se vychloubají a vyžadují, aby ostatní poslouchali, protože to, co říkají je důležitějsí než cokoliv jiného. Ve skutečnosti nemají ani zájem na tom se vyjadřovat. Dobří komunikátoři jsou služebníci, kteří slouží volání po štěstí v duši ostatních. Vždy se sami sebe zeptají než promluví, “Jak moje slova ovlivní pocity ostatních?” Pak s péčí zvolí svá slova, aby přispěla k nejvznešenějšímu prožitku.

Náš čas je vzácný a neměli bychom ho trávit v nešťastných situacích. Je to jednoduchá myšlenka, ale mnohdy složitá uvést do praxe. Když jsi na představení nebo na lekci a pokud chceš mít ten nejlepší prožitek, tak jako člen obecenstva je tvoje práce být napjatě pozorní a doslova vyset na každém slovu nebo notě.

Nebuďme arogantní nebo pasivní posluchači, sedící v hledišti, čekající na to, být pobaveni. Místo toho buďme jako loutkař tahající za provázky. Jestli chceme prožít plnohodnotný zážitek, tak bychom se měli aktivně o to přičinit. Vyzařujme lásku a přímo podporujme osobu před námi. Vnímejme je jako svaté, inteligentní a hluboké bytosti.  Vězme, že máme takovou moc síly, protože máme sílu lásky v srdci. Je to božská síla lásky, je to naše přirozenost,  přirozenost našeho Atman, naší duše.

Vše je Bůh, není zde nic jiného než Bůh a vše vychází z Boha. Jakékoliv blaho, které zažíváme v našem materiálním světě, je odraz Božského blaha. Bůh je Láska. Bůh je ten jediný opravdový vykonávatel. Jeho podstata je blaženost. Je přitahován láskou. Bůh miluje ty, kteří milují Boha.

Užívá si společnost jeho bhaktů - ti, kteří milují a jsou Bohu oddáni, protože bhaktové rozeznají jeho blaženost.

Jejich zalíbení v Něho způsobuje rozpínání jeho blaha, které vyzařuje z jeho kosmického těla, aby se spojilo s blahem srdcí jeho následovníků, což má za následek naplno blahem zalitý prožitek. Kéž jsou všechny naše zkušenosti a setkání s ostatními jako kouzlem přetransformovány do blahem zalitou zkušenost, skrze sílu lásky, která z nás vychází ven. Kouzlo, konec konců, je změna ve vnímání a čeká v každém z nás, aby bylo vykonáno.

 

— Sharon Gannon

— přeložila Naděžda Brzobohatá

 

 

originál k přečtení zde.

 

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz