TÉMA MĚSÍCE PROSINEC 2014 - MANTRA

03.12.2014 08:58

 

Starodávné spisy jógy vypovídají, že Bůh je zvuk a zvuk je Bůh: Shabda Brahman. Není nic jiného než Boha. Bůh je vše. Bůh je skutečný. Bůh je realita. Bůh je zvuk. Všechny formy reality jsou formy zvuku – hudby – jejich vlastní podstata složená z vibrací. To, co vidíme jako materiální existence, hmotu, je zpomalený zvuk tak, aby je oko mohlo vidět, ucho slyšest a všechny ostatní vjemy schopné poznat. Hmota vychází ze zvuku – na počátku bylo slovo. Naše mysl – skrze slova, ať už mluvená nahlas a nebo tiše – vytváří realitu, ve které žijeme. Většina lidí si není vědoma mocné síly, kterou jejich slova dokáží rozpoutat na světě.
Nikdo z nás nerad žije ve světě chaosu, konfliktů, destrukcí, poluce, nemocí a zoufalství, a presto málo z nás si uvědomují, že jsou to naše slova, která tvoří a udržují takový svět. Zneužívám slova, když je využíváme k podvodům, k odsuzování, ke stěžování nebo obviňování druhých. Slova vyřčená ve hněvu a zoufalství vytváří ničící atmosféru.
Pokud se cítíme svázáni nebo limitování naší realitou, pokud se nám nelíbí to, co vidíme, mantra nám umožní změnu pohledu tak, že jdeme hlouběji za to, co se nám jeví jako normální. Slovo mantra v Sanskrtu znamená “překročit mysl“ : man znamená “mysl,“ a tra znamená “přejít.“ Mantry jsou magická slova, která mají potenciál ke změně naší reality, a nebo aspoň jejího vnímání, což může být v podstatě ta stejná věc. Ale k tomu, abychom mohli vyžít sílu mantry, změnit vnímání naší reality, tak musíme připustit, že mantry jsou jako kouzelné formule a jako kouzelné formule, aby byly efektivní, musejí být pronášeny s upřímným záměrem a správnou výslovností. Mnozí z nás musí mantru mnohokrát opakovat, aby bylo dosaženo kýženého výsledku. Staří alchymisté s podporou říkávali , “s opakováním je kouzlo nuceno vyvstat.“ Možná se ptáte, pokud je Bůh vše, jak to, že je na světě tolik šeredností a utrpení? Přemýšlejte takto: Právě teď je životní prostředí Země ničeno díky lidské ignoraci a chamtivosti. Příroda je v harmonii s Božími zákony. My využíváme přirozené, nedotčené zdroje a předěláváme je na všechny možné druhy materiálních statků k nákupům a prodeji.
Zdá se, že peníze jsou náš Bůh a peníze jsou naše mantra. Většina věcí, které vyrobíme skončí jako odpad na skládkách a v oceánech, které dále znečišťují svět a vypouští toxiny to prostředí. Skoro všechno, co vyrábíme ze základních surových zdrojů Země, přetváříme tak, že je dále nemožné, aby se tyto výrobky rozpadly přirozeně zpět na části, které se biologicky rozloží a znovu vyživí prostředí. Odpad, který vytváříme otravuje náš svět a způsobuje vše možné utrpení – znamení toho, že jsme ztratili náš hudební smysl a vypadli jsme z rytmu Kosmického zákonu harmonie. Bůh poskytuje všechny surové zdroje, ale dává nám na výběr, jak tyto materiály zpracujeme, buď v souladu s přírodními zákony a nebo proti nim. Podobně nám dává Bůh hlas a výběr buď hrát a zpívat v Jeho orchestru a nebo ve skupině jednoho, se svýho malým, krátkozrakým egem. Bůh nám umožňuje vybrat si slova, která si přejeme myslet, říkat a naše výběry rozhodnou o druhu světa, ve kterém žijeme nyní a v budoucnu.
V Bhagavad Gítě se píše, a také v jiných svatých písmech, že na co myslíme v čase vlastní smrti, to nás přeposune do dalšího života.
A tímto řečeno, je smutné vědět, že spoustu lidí, kteří se setkají se smrtní nečekaně, např. v haváriích a nebo leteckých neštěstích, řeknou mantru, “Oh dopr…!“ nevědomě udávají směr k jejich další inkarnaci. Velký jógi Gandhi praktikoval své opakování mantry, a když ho zasáhla kulka jeho vraha, upamatoval si zašeptat “Ram,“, což bez debat jistě poslalo jeho duši dobrým směrem na jeho cestě. Bohova přirozenost je satchidananda—existence (sat), poznání (chit) a předně blaženost (ananda).  Bůh je vše vědoucí a všudy přítomný, ale pokud chceme poznat Jeho formu blaženosti – a kdo by nechtěl – musíme na to soustředit každou myšlenku a každé slovo, které vyřkneme. Bůh je slušný a nenarušuje naše plány, pokud my sami Jeho neoslovíme a nepožádáme oJeho účast v našem životě. Když chceme získat někoho pozornost, je důležité znát jejich jména. Tak stejné je to s Bohem: k získání jeho pozornosti ho musíš volat jménem. “hej ty” nestačí. Je lepší být vice specifický. Sanskrt je spirituální jazyk jemnosti. Mantry v Sánskrtu složená ze jmen Boha jsou speciálně mocné. Většina lidí nevědomky plní jejich mysl a svět slovy, která se manifestují do světských a destruktivních podob, přispívající k negativitě a utrpení.
Moudří pracují na rozložení negativní reality skrze zpívání svatých jmen Boha. Zvuk předchází podobě. Jeho jméno (nama) vytváří Jeho podobu (rupa). Není rozdílu mezi jménem Božím a Bohem. Pokud chceš přebývat v bhav – nálada Boží – pak použij mantry se svatými jmény k vyzdvihnutí Tvé mysli z konfliktu, strachu, zloby, zoufalství a všech běžných obav a nech se vnést do reality ananda – blaženost — Tvůj skutečný d(om)ov.
 
~ Sharon Gannon
 
~přeložila Naděžda Brzobohatá

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz