TÉMA MĚSÍCE LISTOPAD 2014 - SÍLA DUŠE

17.11.2014 11:02
"hanam esham kleshavad uktam"
The greatest obstacle to the practice is one’s own prejudices 
based on one’s own preferences.
Největší překážkou v praktikování je vlastní předsudek založený na vlastních preferencích.
Patanjali's Yoga Sutras (PYS IV.28)
Jóga je praxe, jak se stát spokojenými. Ne obyčejná spokojenost, ale hluboká a trvalá spokojenost, která je nezničitelná vlnami radosti a smutku života. Skrze jógu se probouzíme, pomalu a časem, jak mizí závoj ignorance (chybného pochopení), které nám brání v poznání našeho pravého já , tak vidíme lépe a jasněji to, co je a s tím získáváme sílu zvolit si život sladěný s rytmem Božské vůle.
My, kteří jsme na této cestě, čelíme neskutečné výzvy a neskutečné příležitosti této doby. Naše kultura materialismu, vykořisťování a naprostého pohrdání kvalitním životem zvířat, celé přírody a Země, nás přibližuje k bodu zlomu a zároveň ve stejnou dobu procházíme obrovskou přeměnou vědomí.
Abychom nalezli cestu v tomto bouřlivém čase a objevili se ve světle, měli bychom rozpustit paralyzující předsudky, které uspali mnohé z nás na tisíce let, rozrušili naše mysli a přinutili nás pohlížet na otroctví, vykořisťování a masové vraždy ostatních zvířat jako na normální. Kořenem těchto předsudků je lež, že zvířata nemají duši.
Ve výše zmíněné Sutře, Patanjáli pokládá předsudky za největší překážky v praktikování. Překážka je založena na chybném vnímání, pocházející z ignorance. Ignorance pochází z předané lži a uvěření této lži a v pokračování předávání této lži sami sobě a ostatním – prohlubující přesvědčení tak daleko a ovlivňující to, jak vidíme sami sebe a ty, jež vůči nim předsudky máme, což končí zkreslením pravdy.
Předsudek je mentální neduh, který znečišťuje mysl klamáním. Aby jsme se zbavili předsudku, musíme lež zničit v jejím kořenu. Pouze vědomost může spálit předsudek v samotném kořenu a odhalit pravdu.
Mnoho náboženských tradic podporuje toto „ne-lidská zvířata nemají duši“ a nebo „nemají takový druh duše, která umožňuje spojení s Bohem.“
Patanjáli nám říká, pokud se podíváme hlouběji, uvidíme pravdu.
Vlastně se nemusíte dívat ani tak hluboko, aby jste viděli, že ostatní zvířata duši mají.
Když dýchají a srdce jim tluče, je to důkaz o přítomnosti duše. Být naživu znamená mít duši. Každá živoucí bytost, bez rozdílu barvy kůže, vlasů, peří, šupin nebo srsti, chodící po dvou nebo čtyřech a nebo žádných nohách, jsou osoby – mají duši.
Je to znatelné v naší řeči: slovo anima je kořenem slova animal a znamená to ”duše, ta, která oživuje.” Dle definice, všechna zvířata mají duši, lidská nebo ne-lidská. Každá živoucí bytost má duši.
Když někdo zemře, duše opustí tělo a to je jediný moment, kdy můžeme oprávněně na ně ukázat a tvrdit, že nemají duši.
Je to stejné bez rozdílu, nezáleží zda jsi člověčí, kočičí, psí, kraví, ptačí a nebo rybí člověk, každá živoucí bytost má duši, pokud by neměli, byli by mrtví.
Je to také evidentní v nesčetných příbězích o zvířecím chování, které přesahuje dané představy zvířecího chování, ke kterým je společnost a věda limitovala, mnohé případy ukazují více lidskosti, než by ukázalo lidstvo samo.
Např. delfíni starající se o jejich umírající přátele, psi obětující svůj podíl žrádla, aby bylo dostatek pro zbytek rodiny, chobotnice zdobící si svoje doupě, ptáci, kteří používají slova k vyjádření lítosti a mnoho dalších.
Pokud je zvěř nic víc než automaty, jejichž chování je naprosto řízené geny, jak by mohli demonstrovat spojení s ostatními a se světem okolo nich?
Jivamukti znamená osvobození pro duši – každou duši, nejenom lidskou duši. Abychom dosáhli osvícení, musíme se zbavit předsudků. Asana a praktikování meditace může napomoci, oddanost může napomoci. Žít život jako vegan. Ale žádné praktikování nebude efektivní pokud nejsme ochotni otevřít mysl a srdce, abychom viděli za “realitu” prezentovanou naší společností. Když dosáhneme osvobození, zjistíme, že není vlastně žádný rozdíl mezi jednotlivci žádného druhu. Jsme všichni jedno – jsme všichni jedna Božská Duše.
 
- Sharon Gannon
- přeložila Naděžda Brzobohatá
 

 

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz