TÉMA MĚSÍCE DUBEN 2016 - TVŮRČÍ ČINNOST

13.04.2016 16:57

 

Jestliže dovedeme k dokonalosti jednu věc, poznáme dokonalost všeho. Dosáhneme osvícení. Jóga je dokonalost akce. 

Existuje tradiční příběh vyprávějící o nadšeném žáku mystiky, kterému mu byl zadán úkol, aby napsal báseň. Pracoval přes noc a následující ráno spěchal ke své učitelce a předal ji báseň:

 

Motýl

Odstraníš jeho křídla

A získáš pepř

 

Jeho učitelka byla rozčilená a kroutila hlavou. Vzala papír s básní a napsala:

Pepř

Přidej křídla

A získáš motýla

 

Učitelka naučila žáka, že k tomu, aby byl kreativní, konání musí být konstruktivní a ne de-struktivní.

Nestačí mít revoluční nápad, musí být evoluční.

Co činí kreativní nebo umělecké konání perfektním? Jsou tři základní typy konání: myšlenka, slovo a čin.

Nedokonalá myšlenka vede ke slovům a činům, které nás hluboce boří do samsary - cyklus zrození a smrti. Proto bychom se měli snažit očistit naše myšlenky a motivy skrze sebereflexi a s mantrami. I když naše myšlenky mohou být božského původu, naše těla jsou zakódována společenskou podmíněností, která nám brání v dokonalém konání nebo vyjádření perfektního slova. Musíme projít tak trochu revolucí nebo znovu integrací s nepodmíněných stavem. To znamená, že konání by mělo být tak trochu neobvyklé nebo dokonce šokující, protože představuje novou realitu.

Je běžné pro revolucionáře, že přebírají vlastnosti jejich utlačovatelů, obvykle protože jednají z podobného kulturního a historického kontextu a nemají jiný, lepší nápad. Pokud se konání slepě opakuje, vykonavatelé jsou svázáni svými rolemi.

Pokud akt vychází z místa Bytí, improvizace a invence jsou možné, protože nové formy jsou v dohledu. To ale neznamená, že formy jsou špatné a anrchie je ta pravá cesta. Učení praktik jógy jsou nástroji, které používáme k odstranění společenského podmiňování těla a mysli. Výsledkem praxe je snižování zábran a zvyšování uvědomění si sama sebe.

 

Když se John Lennon a Yoko Ono nastěhovali do Tittenhurst Parku, velkého domu na okraji Londýna, rozhodli se ponechat většinu místností prázdných a vymalovaných na bílo.

Co když jsi získal dům a teď se musíš rohodnout, co bude tím nejlepším způsobem - buď dům zbořit a nebo vystavět nový, perfektní dům. Nebo potřebuje pouze renovaci? Trochu oprav? Kompletní demolici? Obložení? Venkovní úpravy? A pak se musíš rozhodnout, čím dům zaplnit. Všemi věcmi ze starého domu, které byly prozatím uloženy někde v úschovně? Nebo ho vybavit novými věcí? Nejmodernějším zařízením, nábytkem a knihovnami?

 

Sdědil jsi dům - od svých bývalých činů - jménem tělo a mysl. Rodiče Ti dům pojmenovali a Ty jsi ho začal plnit věcmi. Ty se musíš rozhodnout, jaký je nejlepší revoluční způsob a vystavět nový perfektní dům - být maximálně kreativní, stvořit andělské tělo, motýla, Dům Páně.

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz