TÉMA MĚSÍCE DUBEN 2015 - ZAPOMÍNÁNÍ A VZPOMÍNÁNÍ

02.04.2015 11:03
 
„Přirozeným způsobem meditace je ne vědět spoustu věcí, ale vše zapomenout. Pak budeme vědět vše.“ Shri Brahmananda Sarasvati.
 
Náš původ, nebo osvícené Já je neposkvrněné – leč zapomenuté, v příbytku těla. Osvícené Já je vědomé jako blažená síla života proudící skrze veškeré bytí. Toto osvícené Já nás nikdy neopustilo, nezmizelo nebo se nevytratilo, ale přebývá v nás. Tato síla je vnitřním principem všeho živého. Je nesmrtelná a převtěluje se do nových těl, když je potřeba. My zažíváme tento náš původ během hlubokého spánku a samadhiProžitek z hlubokého spánku je osvěžující – ale zapomenutý. Samadhi je vzpomenutá identita s původním Já. Osvícení není něco vyzískaného, je to požehnaný moment, kdy si vzpomeneme na náš původní stav. Naše osvícené Já je neustále přítomné, ale většinou zapomenuté – a tak naše životy mohou být zmatené a chaotické.
Shodujeme se se zmatky a chybně se tak identifikujeme s tím co je nejzřetelnější – s tělem. Nesprávná identifikace znamená, že chápeme sami sebe jako naše tělo a ne jako naši původní přirozenost. Jsme jako dítě, které si myslí, že je Halloweenský kostým a nebo herec, který se stane svým charakterem. Pokud hledáme osvícení – a nebo konzistenci, tak je tělo důležitým nástrojem, ale ne objektem, který hledáme. Pokud hledáme dokonalost bez nedokonalosti, tak Země není správná planeta. Nesprávná identifikace s tělem a myslí může být změněna díky jógovým praktikám – když je prožívána pravá identita vyplívající z absolutna, tak osvícení je vzpomenuté. Naše přirozenost je naše osvícené Já – náš původní stav. Jóga je akt vzpomínání na naši přirozenou podstatu a odstavování se od identifikace s tělem a myslí. Shri Brahmananda by řekl, “Já jsem, to Já, které je dále než tělo a mysl, i když mám tělo a mysl.” To ale neznamená, že nemáme naše kostýmy hodně rádi – tělo/mysl. Možná je máme rádi trochu víc než je zdrávo a posedlost s já pak omezuje naši schopnost jednat volně. Praktiky jógy nám odhalují schopnost změnit omezené předsudky mysli a z toho vyplívající limitace těla, posunutím identifikace směrem k neomezenému potenciálu. Každý z nás strávil život získáváním identity založené na rozdílech barvy, rasy, inteligence, fyziognomie-výraz ve tváři, náboženství a zeměpisu. Celá představa o nás samých je založena na jméně a formě a my tuto představu bráníme až k smrti. Skrýváme naši přirozenost pod clonami a raději na ni zapomínáme. A pak najednou, jako stará vzpomínka, začneme být zvědavi zda je vůbec nějaká realita za mlhavém viděním.
Stýkáme-li se s okolím a vytváříme-li vztahy založené na vnějších vzhledech a rozdělování, limitujeme naši schopnost chovat se jen určitým způsobem, jež je spojeno s tímto rozdělováním. Stáváme se členy určitých skupin, které potvrzují náš jedinečný a výhradní vzhled, protože se chováme a vypadáme jako oni. Nebo, jsme odmítnuti určitými skupinami, právě protože vypadáme tak, jak vypadáme a nebo se chováme. Většinou takové skupiny řeší otázku “kdo je lepší nebo silnější skupina?”, válkou. Dělením světa na dobré vy a špatné vy, vytváříme Nebe a Peklo. Ve světě, kde nepřítel mého nepřítele je můj přítel, si můžeme být jisti jen jednoho dopadu – bolest a smutek. Někdy blízko dne číslo Jedna našeho života, někdo – rodiče, nemocnice, kostel, škola, začali klasifikovat a rozdělovat. Bylo nám určeno pohlaví, velikost, jméno a kategorie. To, co následovalo, byla srdcem tvarovaná propaganda, jež nás měla zařadit do těchto zvolených kategorií. Neomezená kvalita naší prvotní existence byla zapomenuta a blaženost ztracena ve snaze nás přivést v důležitost. Blaženost zažívána jako dítě byla nevědomá, jako v hlubokém spánku. Jako jogíni máme možnost znovu zažívat dětský oceánský způsob náhledu – vědomě. “Biologický vývoj postupuje z vnitřní schopnosti do vnější aktivity. Jakmile je tento plán dokončený, využijeme toho k posunu od vnější skutečnosti zpět do vnitřního pole možností…z dalších programů přírody je v nás vytvořit schopnost pohrávat si ve vnitřní rodové sféře, ze které vnější svět vzkvétá a to je samotné stvoření, cíl našich životů.” Z knihy Magical Child to Magical Teen, Joseph Chilton Pearce
Když se vědomí, existence a blažený stav sloučí, je to SatchidanandaPraktiky jógy nám umožňují přeprogramovat tělo/mysl a přebývat vědomě v blaženém stavu vzpomínání a stávat se Já.

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz