TÉMA MĚSÍCE ČERVENEC 2016 - GURU MANTRA

07.07.2016 20:24

Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru devo Maheshwara,

Guru sakshat, param Brahma, tasmai shri guravay namah

 

Naše stvoření je tento guru (Brahma-tvořící síla); délka našeho života je tento guru (Vishnu-síla zachování); naše zkoušky, soužení, nemoci, kalamity a smrt těla je tento (devo Maheshwara-síla destrukce no transformace.

Guru je poblíž (Guru Sakshat) a guru je také ten mimo dosah(param Brahma). 

Nabízím své oběti (tasmai) krásnému (shri) odstraňovači temnoty, můjí ignorance; (Guru) jsi to ty, komu se skláním pokládám svůj život

(namah).

 

 

Guru ostraňuje temnotu: Gu znamená temnota, Ru znamená odstraňovač. Temnota odkazuje na to, co zatemňuje světlo povědomí. Guru je princip osvícení, které napománá v realizaci opravdového Já, kompletního Já, svatého Já. Guru odstraňuje avidya, nebo ignoranci, což je mylná identita. Když si myslíme, že jsme naše osobnost, když mylně považujeme nádobu pro tělo a mysl za sebe samé a ignorujeme kdo opravdu jsme. Když se cítíme odděleni od celku.

 

Upřímnou recitací mantry uvidíme, že povznášející síla je neustále okolo nás. Mantra vyžaduje schopnost uvidět gurua v každém jménu a formě a dokonce uznat, milovat a sloužit guruovi, kterého nevidíme, který přesahuje veškeré viditelné formy. Guru je naše vlastní já, vnitřní vůdčí světlo.

Vlastní narození, tvořící princip, uchovává v sobě potenciál pro osvícení. Toto zahrnuje rodiče, den a místo narození a všechny okolnosti okolo narození. Pro mnoho lidí je složité si připustit, že rodiče jsou pro ně guru.

Mnoho z nás si neustále stěžuje na těla, která nám byla dána našimi rodiči a viníme rodiče za těžkosti v životě.

Situace, ve které právě teď žijeme je ta, kde se manifestuje Vishnu.

Pokud dokážeme uvidět naši přítomnou situaci - s kým pracujeme, s kým žijeme, kdo jsou naši přátelé - jako ztělesňující se princip, tak ji třeba můžeme přestat vnímat jako překážku na naší cestě ke štěstí a začít  vše vnímat, že nám nabízejí cestu a způsob k našemu postupnému osvícení.

To, co je nejtěžší, je pozitivně přijmout kalamity, úrazy a nemoci, které nás postihnou fyzicky a mentálně.

Guru devo Maheshwara se manifestuje jako velké životní překážky, které nám nabízí velké příležitosti pro očištění avidye a přijmout vše, co se děje jako dar od Boha. Zničení vždy otevírá dveře pro transformaci.

Uvidět gurua v učiteli, který je přímo před námi, který dává učení o osvícení, může být složité, díky našim předvídavými idealistickými představami o tom, jak by měl guru vypadat. Tento předsudek nás omezuje ve vidění za venkovní vzhled nebo osobnost učitele.

Uznat, že guru přesahuje jméno a formu, přesahuje to, co si dokážeme představit s naším limitovaným zrakem myslící mysli znamená, že se začínáme otevírat tajemství kosmického vědomí.

Nejsilnější motliba je poslední část mantry, kde žádáme o dobrý smysl být dostatečně skromní a nepropásnout naši šanci rozpoznat gurua, když se objeví. Stane se tak pouze, když opustíme sebechválu, naši pýchu, potřebu být uznáván a naši touhu být uznávám za věci, které děláme, tak můžeme doufat v setkání s guruem, s tím, který přináší osvícení pro naše duše. 

 

Napsala: Sharon Gannon

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

 

 

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz