TÉMA MĚSÍCE BŘEZEN - REALITA OSVÍCENÉ MYSLI

29.02.2016 18:02

 

 

vastu-sāmye citta-bhedāt tayor vibhaktaḥ panthāḥ    (PYS IV.15)

Každá jednotlivá osoba vnímá stejný objekt různě, dle vlastního stavu mysli a projekcí. Všechno je samo o sobě prázdné a jeví se dle toho, jak my to vidíme. 

 

Tato sutra mluví o tom, že my sami jsme tvůrci vlastní reality. Takovou sílu máme. Osvojení moudrosti této sutry obnáší vzít zodpovědnost za svůj život, ve kterém žijeme. Pak teprve můžeme začít vědomě spoluutvářet společně s vesmírem svět, ve kterém chceme žít a ne vnímat svět hrnoucí se na nás, svět, nad kterým nemáme žádnou kontrolu.

Koncept shunyata - prázdnota je neskutečně osvobozující a posilující. Pouze a jenom tehdy máme moc skončit hru na obviňování, můžeme se osvobodit od pocitů oběti.

Zodpovědnost a svoboda jsou dvě strany jedné mince - nemůžeš mít jednu bez druhé. My jsme ti, kteří rozhodují o významu lidí, objektů a situací. A protože tuhle informaci již víme, tak můžeme dělat tak, jak nejlépe dokážeme vysílat dobrotu a vznešenost a šířit lásku do světa, který společně sdílíme. Jeho Svátost Dalai Lama to nazývá “osvícený vlastní-zájem.”

A přesto, mohlo by znamenat, že máme větší strach z naší vlastní síly, než z pocitu bezmocnosti? Brání nám strach z naší vlastní osvícené mysli a konání vytvářet radostnější, míru plný a zdravý svět pro život? Libovat si ve strachu, znamená zbavovat se síly, zneuctít dar života.

Osvícení je jediný lék na zoufalý svět. Změna našeho vnímání z nevědomého k vědomému, z neosvíceného k osvícenému je to, co dokáže změnit svět, co dokáže změnit naše nynější vysoce sebe zničující způsob života na naší planetě.

Praktiky Jógy uhlazují- zjěmňují naše vnímání: učíme se uklidnit kolísání mysli, abychom uviděli věci, lidi a situace bez souzení, bez zaujetí a bez podmiňování vycházející z našich minulých myšlenek, slov a konání. Jakmile se přestaneme identifikovat s našimi myšlenkami a pocity, výkyvy mysli, nebo-li citta vrittis, zažijeme jasnost mysli - osvícení.

Osvícená mysl uznává Jednotu Bytí - jak je vše hluboce propojené. Vidíme o-svíceně, tj. jasně. Vidíme opravdovou, nekonečně propojující esenci všeho a všech, což je čisté vědomí a čisté blaho. Nejsme odděleni jeden od druhého nebo od Matky Země. A tak, vše co myslíme, řekneme a děláme (nebo nemyslíme, neřekneme a neuděláme) je důležité a má dopad na svět, který sdílíme. Slovy Martina Luthera Kinga Juniora:

“Jsme zachyceni v nevyhnutelné vzájemnosti, svázáni do jednotného roucha osudu. Cokoliv přímo ovlivní jednoho, ovlivňuje nepřímo každého.” 

Naše realita se změní, pokud přijmeme koncept, že cokoliv myslím, řeknu a udělám, má dopad na větší celek. Mění to způsob, jak se ukážeme a jednáme ve světě. Začneme dělat uvědomělejší výběry, mít uvědomělejší vztahy, vidíme souvislosti tam, kde jsme si mysleli, že žádné nejsou: mezi ubrouskem a stromy, igelitkou a ropnými vrty, hamburgrem a živou bytostí. Začneme si pokládat otázky, zda naše volby a konání přispějí k rozdělování světa nebo přivede svět blíže k sobě.

Když začneme lečit naše vlastní rozpolcené vztahy, přispějeme k lěčení světa.

Pokud je náš záměr žít podle principů lásky a soucítění, volíme tak pravdu místo iluze oddělenosti.

Myšlení osvícené mysli na místo odsuzování.

 

- napsala Gabriela Bozic

- přeložila Naděžda Brzobohatá

 

Originál si přečtěte zde.

 

 

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz