MĚSÍC ČERVEN 2014 - UNIE SKRZE DRUHÉ

04.06.2014 11:38


Stav "yogy", nebo "unie" nastává ve chvíli znovu spojení individuálního já s nekonečným, nerozdílným a věčným Já. Yoga bývá popsána jako samadhi, blažená extáze, protože je to taková úleva se opět spojit s Vaším kompletním bytím, po tolika životech vandrování v iluzorním světě oddělení. Metody yogy napomáhají přivést zpět dohromady to, co se zdá oddělené. 

Osvícení je gólem všech yogových praktik. Vnímání ostatních jako jiní - to je, vnímání nás samých odděleně od ostatních - je největší překážkou k osvícení. Aby yogové praktiky byly účinné, musí řešit to, jak rozpustit ostatní-jiné v našich životech. Yoga nás učí, že v pravdě je pouze jednota; ti jiní jsou pouhou iluzorní projekcí vycházející z našich myslí, z našich vlastních minulých karem - činů. Praktiky nám napomáhají očistit tyto karmy, které zahrnují naše vztahy s ostatními, tak abychom mohli vnímat jednotu bytí. 

Ve starobylém textu, Yoga Sutra, mistr Patanjali navrhuje praktiky jež mohou napomoci k rozpuštění jinakosti a přiblížit nás tak k unii. Patanjali promlouvá k těm, kdo stále vidí ostatní jako jiné, ale mají zájem v rozpuštění oddělenosti mezi já a ostatními, druhými. 

Navrhuje, pokud stále vnímáme ostatní jako jiné a nevnímáme božskou jednotu bytí, tak jim: číslo jedna - neubližujte (AHIMSA); číslo dvě - nelžete (SATYA); číslo tři - neokrádejte je ( ASTEYA); číslo čtyři - nemanipulujte jimi sexuálně - (BRAHMACHARYA); a číslo pět - nebuďte lakotní, neberte si tolik, že ostatní ochuzujete - (APARIGRAHA). Tyto rady dává v druhé kapitole knihy Yoga Sutra, kapitola na praxi, a nazývá je 5 jám - u nás někdy překládané jako omezení -restrikce či doporučení - pět způsobů jak omezit či směřovat naše chování vůči ostatním, které potkáváme v našich životech. 

Z praktického hlediska, jak se chováme k ostatním, se odrazí v našich vlastních životech. Ti jiní, ostatní jsou odrazem nás samých. Pokud my sami toužíme po spokojenosti a osvobození od utrpení, tak naše vztahy se všemi bytostmi a věcmi musí být vzájemně prospěšné. Pokud přispíváme k neštěstí ostatních, tak nedosáhneme opravdové a trvající radosti. Pokud ostatním odebíráme právo na jejich svobodu, tak nedosáhneme opravdové a trvající svobody. 

Patanjali dále říká, co se může stát v našich životech, když jsme pevně ukotveni v praktikování 5-ti jám. Přestaneme-li ubližovat ostatním, ostatní přestanou ubližovat nám. Mluvíme-li pravdu, tak budeme nasloucháni. Nekrademe-li, budeme zažívat hojnost. Chováme-li se k ostatní s respektem a sexuálně jimi nemanipulujeme, budeme si užívat dobrého zdraví a vitality. Zpřetrháme-li lakotnické tendence, poznáme důvod našeho zrození a náš osud nám bude vyjeven. 

Pokud chceme vědět, kdo jsme, musíme být ochotni, podívat se na způsob, jakým se chováme k ostatnim. Protože, jak se.chováme k ostatním, rozhodne o tom, jak se ostatní chovají k nám; jak se ostatní chovají k nám, rozhodne o tom, jak vidíme sami sebe; jak vidíme sami sebe, rozhodne o tom, kdo jsme. 

Jednoduché, leč mocné gesto spojení dvou dlaní před srdcem, když zdravíme a uznáváme ostatní (namaste mudra), beze slov vyjadřuje kouzlo spojení, unie. Spojení dvou dlaní: levá a pravá, slunce a měsíc, ha a tha, já a ti druzí. Gesto vyjadřující yogu: unii, ultimátní, konečnou pravdu. 


-Sharon Gannon

-přeložila Naděžda Brzobohatá

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz