MĚSÍC BŘEZEN 2014 - BHAKTI PŘEBÍJÍ VŠE

14.03.2014 15:02
 
“Pán nesídlí v srdcích těch, jež jsou neustále zaměření na pozemské záležitosti,…..a mylně ulpívající na cestě činu. ” Shiksha Patra 32.4, přeložil Shayamdas a Vallabhdas

 

Praktikant by měl být opatrný, aby neztratil zaměření na konečný cíl yogy, který je poznání Boha.  Pamatovat na Boha a být schopný sloužit Bohu by mělo být nejpřednější v našich myslích a srdcích a mělo by prosakovat veškerým našim konáním. Při prosbě, “Učiň mne nástrojem Jeho vůle, ať ne moje, ale Jeho je vykonaná, osvoboď mne od zloby, žárlivosti a strachu, naplň moje srdce radostí a soucítěním,” žádáme Boha, aby vešel do našich srdcí a použil nás jako Svůj nástroj. Taková prosba vyvolává vyvstupující pokoru v našich srdcích a zmírňuje hrdost a s tím i tendence k identifikování nás samých jako jediného vykonavatele místo toho, abychom uznali Boha jako konečného činitele.
Nejjednodušší definice Jivamukti Yogy je “cesta k osvícení skrze soucítění se všemi bytostmi.“ I přesto, že bhakti-oddanost a ahimsa-neubližování, jsou pilíře Jivamukti Yogy, může zde vyvstat tendence zapomenout na bhakti – oddanost Bohu a být příliž pohlcen prosazováním práv zvířat, veganstvím a environmentalismu – mohlo by se říct zachraňováním světa – jako způsob praktikování ahimsy a rozvíjení soucitu v životě jednotlivce. Musíme být opatrní a nedovolit našemu aktivismu, aby se stal prioritou před oddaností Bohu. Pokud se tak stane, budeme bez pochyb vázáni v avidyi a asmitě – ignoranství a identifikace s egem a všechny oslabující zlozvyky, které jsou spojené s těmito překážkami, jako je pýcha, zloba, pomsta a netrpělivost např.
Je pochopitelné, že když se rozhodneme pro veganství a prožíváme pravdu, která od nás byla držena náš celý dosavadní život, tak to může být obrovské, očistné probuzení. Prozření, že jsme byli lapeni, že jsme byli naočkovaní společenským systémem, který je založený na nediskutovatelných předsudcích proti ostatním zvířatům, jejich zotročování, zneužívání a konzumování a také vyčerpávání zdrojů Země a boj o peníze, tak není překvapením, že toto prozření může přijít s jistou dávkou zapálení a plným odhodláním k aktivismu. Konec konců, mít svůj život obrácený vzhůru nohama, pochopit, že to, co jsme dříve považovali za ¨normální¨ je ve skutečnosti lež, může motivovat k akčnímu životu. Vášeň pro soucítění je dobrá věc a měla by být podporována a uctívána. Ale pokud budeme posedlí myšlenkou, že je to na nás, abychom zachránili svět, tak jsme jen krůček ke zpychnutí a myslet si, že my jsme ti jediní, kteří musí dosáhnout velkých cílů.
Pamatujme, karma yoga je yoga nesobecké služby. Jak píše Bhavagat Gita, může být praktikována pouze tím, kdo je odhodlaný vzdát se všech plodů svého konání. Yogin karmy je ten, který jedná nezjištně pro vyšší dobro, je skromný a neočekává žádnou odměnu, ani uznání nebo ocenění od ostatních za jejich dobré konání.
Neříkám, že bychom měli být apatičtí a netoužit po životě zaměřený a oddaný  k vylepšování životů ostatních a vytvářet tak lepší život na tomto světě. Ba naopak, měli bychom toužit po životě, který vylepšuje životy ostatních a usilovat o zrušení všech forem krutosti vůči zvířatům a Zemi a sobeckého vykořisťování. Pouze poukazuji, že pokud zapomeneme na Boha v našem bouřlivém aktivismu, tak ztratíme ze zřetele konečný cíl a ponoříme sami sebe do nezasloužené slávy, bořící se hlouběji do spár ignoranství a identifikace s egem. Řešení tkví v tom, že oddaně věnujeme každou myšlenku, slovo a čin Bohu – snažit se sladit a milovat Boha více. Buďte skromní a pamatujte, že původem všeho je Bůh. Nesnažte se dělat všechno sami. Nechte být a nechte Boha, ať koná; buďte Jeho instrumentem, Jeho vodič. Když se stanete vodičem pro Boží milost, pak můžete nechat skrze sebe všechno proudit. Umožněte Bohu ať skrze vás pracuje a poděkujte Bohu za každý úspěch, který by se mohl zdát, že jste vy dosáhli. Když vám ostatní gratulují, ihned referujte ke skutečnému činiteli, který je za každým činem a zvolejte, „ Všechna sláva Shri Krishnovi!“ Pokud se vám to zdá příliž náboženské, tak to je v pořádku, aspoň buďte dostatečně skromni k uznání vyšší moci než vaše vlastní limitované, smrtelné já.
 
autorka - Sharon Gannon
přeložila - Naděžda Brzobohatá

 

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz