TÉMA MĚSÍCE LISTOPAD - DIVOČINA

04.11.2015 18:46

Ten (ta), s dlouhými vlasy nosí v sobě oheň a jed a obojí nebesa a zemi. Podívat se na ni, je jako spatřit nebeskou záři ve své plnosti. Říká se o ní, že je světlem samým...

Jsouce větrným koněm, společníkem Vayovým a bohem inspirovaným, mudrc je doma v obou oceánech, východním i západním...

Putujíce ve stopách nebeských bytostí a hrubých tvorů, dlouhovlasý, vědíce jejich tužby, je sladký a povznášející přítel.

- Rg Veda 10.136 Dlouhovlasý Mudrc 

Taková reference k dlouhovlasému mudrci je považována za první ódu na jogína ve věku Véd. Takový poustevník je špinavý a nahý, lítající po obloze, žije v harmonii s přírodním světem a je úplně mimo lidskou společnost. Je opravdu divoké dítě. Jogíni již velmi dávno odstoupili od jejich kultury a vzali si zpět jejich divočinu. 

Když se zeptáte, co to je "divočina", většina lidí odpoví negativně: "nekontrolovatelné," "nekultivované," "bez pravidel," nebo "sebe střetné." Divoké věci jsou nezkrotné a předurčené k bez užitku pro lidstvo. Divoký kůň není užitečný dokud není zkrocený, trénovaný, osedlaný a na uzdě, a nebo jsou z něho hamburgry. Pole s divokými květinami není k užitku pokud není oplocené, zorané, pohnojené, oseté jednou plodinou opakovaně, popráškované, sklizené. Divoký potok není k užitku pokud není přehrazený, zatrubkovaný, elektrifikovaný, a stagnovaný. Divoký se rovná "bez cenný," zatím co zkrocený se rovná "hodnotný." Příroda hraje jen malou roli v poskytování surových zdrojů k uspokojení lidské touhy a chamtivosti. Ale naše chamtivost je neukojitelná a surových zdrojů ubívá. Divoké je brané jako škůdci a cíle pro zabijáky. Lidé sami sebe vnímají jako ty, kteří destilují hodnotu z lesů, půdy, vody, ropy, také z ryb, velryb, koní, delfínů, slonů, medvědů, tygrů, lvů, veverek, králiků a ostatních živých tvorů na Zemi. Místo oslav života s ostatními žijícími tvory, přihlížíme jejich zániku a pravděpodobně i našemu vlastnímu. Lidé ničí zárodek divočiny v sobě samých, který dává životu rasa - zvláštní příchuť. V rychlosti zničit ekosystém a diversitu, lidé radostně spěchají k Armagedonu nudy, monotónosti. 

Jogín vnímá části světa a veškerého stvoření. Pro jogína definice divočiny znamená volné, kreativní, robustní, meditativní, ve společnosti celé přírody. Takový pocit je součástí našeho původního stavu, zkorumpován společností, která nahlíží na svět jako na využitelný. 

Ve staré Sumérské epoše o Gilgamešovi se dozvídáme o stoření jménem Enkidu, který sál z prsu zvířat a běhal s nimi po loukách. Lovci objevili Enkidu, když se snažil pomoci zvířatům uvězněných v jejich pastích. Příběhy o tomto divokém stvoření, který dokázal mluvit ke všem tvorům, okouzlili krále Gilgameše a ten se rozhodl, že k sobě přitáhne, vzdělá a skamarádí se s Enkidu. Je to smutný příběh o tom, jak každý z nás ztrácí spojení s přírodou a přirozeným světem. Naše vlastní divočina je ztracený poklad, který za každou cenu musíme znovu objevit.

Když Enkidu umírá, Gilgaméš recituje žalozpěv k přirozené lidskosti:

Enkidu, ... Tvoje matka je gazela,

a ...Tvůj otec, který Tě stvořil, divoký osel.

(Byl jsi) vychovaný tvory s ocasy,

a zvířaty z divočiny, v celé svojí šíři.

Cesty jdoucí nahoru a dolů od cedrových lesů

Každý truchlí: pláč neustává ve dne ani v noci

—Tablet VIII Epos o Gilgaméšovi

Celý svět truchlil nad ztrátou Enkida, dokonce i stromy a cesty. Poklad byl ztracen - spojení mezi lidmi a zbytkem stvoření. Hrdinštní jogíni dnešní doby se transformují do mnohosti kreativity každého dne proto, aby se spojili s kreativní sílou a znovu získali, co již bylo ztraceno - naši divočinu.

November 2015 – David Life

Přeložila - Naděžda Brzobohatá

Originál k přečtení zde.

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz