Article archive

05/06/2017 11:48
We have several classes in English you can choose from and practice yoga away from your own home. Yoga has the magic to make you feel like you are home again. Home in your own body and soul. Come and practice with us. here are the classes: Classes with Janaki. Classe with Šárka...
19/04/2017 18:32
Come and join us on this journey of finding inner strenght, ability to relax into any situation that might arise and finding stability and grace in ever changing flow of poses as well as life itself. Let me introduce to you International Spiritual Warrior which will be led in English once a month....
28/03/2017 18:08
I really enjoy my time at Yoga Lokah. Sarka's course, led in English, is always a calming yet dynamic experience. She is in touch with students ensuring a great experience for all. I love her positive energy and openness. She is a ray of sunshine that brightens my week. -Valie Thank you, Valie, for...
19/01/2017 10:14
Maybe some of you noticed we added new classes to our colorful schedule. One of the classes is midday class on Tuesdays - Yoga Nidra. Have you ever tried this specific practice? I have, but only once. Still when I lived in USA, one of my friend was offering classes. I do remember how much I enjoyed...
17/08/2015 22:51
Preparation for fourth year of yoga festival in Brno LIVE YOGA LOVE BRNO are underway. Dates are 10. - 12.11.2017 Lužánky, Brno   Shri Krishna Sharanam Lokah Samasta Sukhino Bhavantu    
24/06/2013 08:22
Individual yoga lessons are for those who are interested to study yoga as it was at its beggining. One on one, teacher with student. Lessons are taylored to students needs, abilities, conditions and intention. Namaste. To inquire more information please contact Naďa Brzobohatá - 602 300...
30/10/2012 22:40
Yin Yoga -  perfektní opačné praktikování Teorie za Yin Yogou vyplívá z Taoistické víry, že každá z věcí se dá popsat dle jejich komplimentárních aspektů Yin a Yang. Jeden z předních praktikantů tohoto stylu yogy Paul Grilley vysvětluje na svých webových stránkách, že Yin a...
26/09/2012 16:18
  Proč? Určitě tato otázka hned každého napadne, proč vstávat o hodinu či dvě dříve, proč opustit teplo naší postýlky a zpřetrhat tak nitku ranních snů. Chtěla bych v krátkosti pouze mluvit proč si stoupnout na podložku hned z rána, je to obsáhlé téma, které se dá rozebírat do nekonečných...
Items: 1 - 8 of 8

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Contact

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz